Feed on
Posts
Comments

Inkludering i skolan

Idag har vi kompetensutvecklingsdag med kommunens alla skolarbetare. Vi lyssnar på föreläsaren Fredrik Ahlén som pratar om hur man får med alla elever i skolan och inkluderar alla i undervisningen. Vad är inkludering? Integrering? Segregering?

Vi får tänka till kring många begrepp idag, och det känns som att Fredrik har mycket erfarenhet med sig i bagaget som han delar med sig av på ett väldigt personligt sätt. Han är lätt att lyssna på och säger mycket klokt. En del känner jag mig bekräftad av, annat suger jag åt mig som en svamp då det i min undervisning finns stor utvecklingspotential kring de bitarna. Jag är en bit på väg, och tar ett litet steg framåt hela tiden.

Viktiga framgångsfaktorer:

 • Självförtroende
 • Self regulation (”självstyre”)
 • Metakognition – hur lär jag mig?
 • Motivation och engagemang – skapa förutsättningar genom framgång
 • Kognitiv konflikt
 • Formativt förhållningssätt – synliggör lärandet, se att man är i progression

En fråga vi fick fundera på var ”vad kännetecknar framgångsrika elever i ditt klassrum?” Mitt svar på den frågan är att dte är de barn som förstått att de är i skolan för sin egen skull som når längst. De är motiverade och engagerade.

 

Delaktighet

 • Hur ser ansvar ut, och hur utvecklar vi det hos våra elever?
 • Låt dem göra svåra saker som du vet att de klarar av.
 • Social modeling – att få vara i en grupp som gör svåra saker – kan du så kanske jag också vågar.
 • Social Persuasion – Var inte orolig – jag har stor erfarenhet av det här… och du vågar! Att övertala genom att bygga upp elevens förtroende för läraren.
 • Psychological responses

Samarbete

 • med kollegor
 • med elever
 • med föräldrar
 • vi drar åt samma håll
 • hur organiserar vi för samarbete?
 • möten med skolan ska vara konstruktiva och bidra med hoppfullhet
 • låta föräldrar vara en tillgång

 

Struktur

 • ”Flytta in pingisbordet i ett mycket mindre rum, så att du inte hela tiden behöver springa efter pingisbollen hela tiden utan kan ägna dig åt det du ska istället”.
 • När var hur varför?
 • Förmedla sammanhang
 • Skapa förutsägbarhet
 • ”Man får låtsaslyssna”
 • ”Ge mig ett tecken om det blir för jobbigt”.
 • Ramnivån, undervisningsnivån, kunskapsnivån.
 • Inledning – öva – avslutning

 

Relationer

 • Dela positiva saker tillsammans!
 • De man har svårast för ska man kliva ett steg närmare.
 • Våga vara uppriktig. Ta ansvar för relationen!
 • Nå varandra!
 • I en trygg relation vågar man försöka och misslyckas.
 • Kan jag lita på dig? Orkar du med mig?
 • Skapa allians – visa intresse, bekräfta, förmedla hopp!
 • Tyck inte synd om!

 

Gränser

 • en trygg miljö och ett tryggt ledarskap
 • Skolan och pedagogerna tar fullt ansvar för miljön
 • Definiera inte mobbning – definiera ”snäll”
 • värna det sociala klimatet
 • Var konsekvent! Ödmjukt orubblig.
 • Lämna en öppning – undvik skam (bryt exponering)
 • Lös konflikterna och börja om. Man lär sig av att göra fel.
 • Konfrontera utan att höja temperaturen. Var steget före.
 • Spegla vad du ser (bekräfta). Giraffspråket…
 • Alltid en positiv utgångspunkt: ”för att vi ska ha det bra tillsammans”, bli personlig

 

Det är skillnad på att vara ett problem och att ha ett problem.

Barn gör rätt om de kan. De vill göra sitt bästa.

Viktiga rutiner som alla bör ha på skolan:

 • Att starta lektionerna i tid, på ett bekant sätt som gör det lätt för alla att hänga med.
 • Förmedla tydliga mönster, pauser, aktivitetsväxlingar.
 • Att avsluta i tid, reflektera.

 

The ”what”, ”how” and ”why” of learning… University science for learning. (youtube)

Man kan säkra eller chansa – en bra strategi för elever som vill ha livet inrutat och tycker att allt är svart eller vitt.

 

Forskare som Fredrik tipsade om:

Albert Bandura

Carol Dweck

Helen Timperley

Anders Eriksson

 

 

Lärande är en social aktivitet!

Leave a Reply

Hoppa till verktygsfältet