Feed on
Posts
Comments

Bedömning för lärande

Lyssnar just nu på Christian Lundahl som pratar om bedömning för lärande. Det är andra gången jag lyssnar på honom och den här gången fördjupar han sig ytterligare i hur man kan göra bedömningar som hjälper barnen framåt. Det är så viktiga saker han säger. Jag måste bli bättre på så många saker, och måste arbeta fram rutiner för att göra direkta återkopplingar osv.

DSC 2156

Han pratar mycket om att visa på bra arbeten och modella bra framföranden osv. så att det blir tydligt för barnen vad som krävs för att få ett betyg. Man behöver gå igenom vilka kriterier som krävs för att vara framgångsrik, och de kriterierna tar man fram tillsammans med barnen. Man får helt enkelt ta en lektion till att gå igenom vad som krävs och hur man kan nå dit.

Christian ger konkreta tips på hur man kan arbeta:

  • Planera utifrån de frågor du vill att eleverna ska kunna besvara – eller ställa – efter lektionens slut. Använd sk. Exit Tickets.
  • Direktuppföljning genom 3-2-1 (3 saker du lärt dig, 2 frågor du fortfarande har osv.)
  • Ställ frågor på djupet och skapa synteser och överblicka.
  • Samla tecken på lärande.
  • Ställ frågor som skapar tänkande; t.ex. Varför är fågeln inte en insekt?
  • Använd digital responsenhet (Smart response).
  • Få ALLA att synas.
  • Kamratrespons.

Jag tänker att det han säger är lätt att använda direkt i år 4-9. Men behöver en del anpassning för att fungera bland de yngre barnen. Jag har testat exit tickets i min 2-3:a – och det funkar bra, men många saker behöver brytas ned mycket för att bli greppbara för yngre barn.

Jag kanske skulle inrikta mig mer på 4-6?

Christian tipsar också om olika länkar som man kan använda sig av.

Pedagog Stockholm

MatteTommy

Tungan rätt i mun (4-6)

Tala ut (7-9)

Bedömning för lärande

DSC 2157

Leave a Reply

Hoppa till verktygsfältet