Feed on
Posts
Comments

Blogginspiration!

Det är så härligt med alla lärare som delar med sig av allt sitt jobb. Jag har gjort det förut, men hinner inte längre på det sätt jag önskar. Men jag finner mycket inspiration hos andra bloggande lärare.

Kolla in den här bloggen t.ex.

http://itinspiratoren.blogspot.se/

DSC 8361

Att ställa bra frågor

Ett bra sätt att hjälpa människor att reflektera är att ställa frågor. Atts tälla bra frågor.

Frågor som är avsedda att stimulera andras lärande kallas för Sokratiska frågor. För att det ska bli bra reflektioner och ett bra lärande krävs att man inte bara ställer bra frågor utan även att man lyssnar noga på svaren man får.

Här är exempel på bra frågor.

Klargörande frågor:

Vad menar du när du säger…?
Vilken är din huvudpoäng?
Hur kopplar du …. till ….?
Kan du formulera det på något annat sätt?
Har jag förstått dig rätt; menar du …. eller ….?
Hur kopplar du detta till vår diskussion?
Kan du summera i egna ord det X sade? X, var det så du menade?
Kan du ge mig ett exempel?
Skulle ….. vara ett bra exempel på det?

Frågor som testar antaganden:

Vad är det du antar här?
Vad är det X antar?
Vad skulle vi kunna anta istället?
Du verkar utgå ifrån att ……. Har jag förstått dig rätt?
Hela ditt resonemang bygger på tanken att ……… Varför grundar du ditt resonemang på ….. istället för …..?
Är det alltid så? Varför tror du att detta antagande gäller här?
Varför skulle man utgå från det?

Frågor som testar orsaker och bevis:

Kan du förklara hur du ser på orsakerna?
Finns det någon orsak att tvivla på detta bevis?
Vem kan antas veta att detta är sant?
Vad skulle du säga om någon sa att….?
Kan någon annan anföra bevis som stödjer din uppfattning?
Hur har du resonerat för att komma fram till den slutsatsen?
Hur kan vi ta reda på om det är sant?

Frågor om ståndpunkt/synpunkt och perspektiv:

Vad vill du säga med det?
Vilken effekt skulle det få?
Vad finns det för alternativ?
Om ….. och …. föreligger, vad skulle då också kunna vara sant?
Om vi säger att …. är etiskt, vad innebär det för …?

Frågor som testar implikationer och konsekvenser:

Hur kan vi ta reda på det?
Vad grundar sig denna fråga på?
Skulle …. ställa den här frågan på ett annat sätt?
Är den här frågan klar? Förstår vi den?
Är den här frågan lätt eller svår att besvara?
Är vi alla överens om att detta är frågan?
Vilka andra frågor måste vi först besvara för att kunna besvara den här frågan?
Varför är den här frågan viktig?

Detta har jag fått till mig via en föreläsning som bygger på Paul, R (1993). Critical Thinking: How to prepare students for a rapidly changing world.

DSC 1078

En annan lärare nu…

Häromdagen fick jag den mest fantastiska feedback och beröm från en elev jag hade i början av min lärarkarriär. Det kändes sååå gott, men samtidigt fick jag lite ont i hjärteroten. Den lärare jag en gång var, är jag inte längre.

Jag har under senaste året tänkt att jag borde göra nåt annat. Men vet inte vad. Men hennes beröm fick mig istället att vilja komma tillbaka till den lärare jag var då. Fast med all erfarenhet jag fått under de 14 år jag jobbat förstås.

14 år! Och jag känner mig fortfarande ny! Hm…

humlevallmo3

Skolan först!

Lärarförbundet driver nu valkampanjen ”Skolan först” vilket är ett mycket bra initiativ tycker jag. Utrustad med t-shirten åkte jag till jobbet där barnen protesterade och tyckte att ”ni lärare tycker alltid att man ska sätta skolan först, men varför då egentligen???”

Jag fick förklara att här handlade det om att sätta skolfrågorna först i valet och att se till att skolan får mer resurser osv. Då tyckte de att det var okej.

Men det fick mig att tänka. Ofta säger vi till barnen att ”skolan måste gå först”. ”Skolan är viktigast”.
Nu kommer jag att få en massa lärare på mig, men jag tycker faktiskt att barnens fritid är precis lika viktig som skolan.

För en människa är det precis lika viktigt att ha en meningsfull fritid med vänner och hobbys, som att ha ett jobb.

För mina elever är det lika viktigt att få åka på fotbollsträning och träffa bra pedagogiska tränare där, och där lär de sig massor som de har nytta av i livet.

Skolan ska inte tro att den har ensamrätt på utbildandet. För det har den inte. Jag tror att de flesta lärare vet det idag. Men inte alla. Och fortfarande hörs föräldrar säga ”det är viktigt att du gör skoljobbet först”.

Skolan först – i valet!

Skola och fritid på lika villkor – för barnen!

hämta (1)

Is is is!

När det var kallt gjorde vi iskonst att hänga i träden på skolgården. Tyvärr fick de inte hänga så länge för det började töa. Men det var fint så länge det varade! Plastmuggar, färgat vatten (med vattenfärg) och en bit snöre är allt som behövs!

iskonst3

 

iskonst2

 

iskonst

Jag kan varmt rekommendera den webbaserade kurs om bedömning som Skolverket tillsammans med Karlstad universitet och Lillehammers universitet anordnat. Man kan lätt anmäla sig till kursen på skolverkets hemsida och sedan är det fri fart som gäller. Ja, det är ju fri start också förstås, så man kan börja när som helst.

Detta är ett av de klipp man får kika på…

Dylan William

Inkludering i skolan

Idag har vi kompetensutvecklingsdag med kommunens alla skolarbetare. Vi lyssnar på föreläsaren Fredrik Ahlén som pratar om hur man får med alla elever i skolan och inkluderar alla i undervisningen. Vad är inkludering? Integrering? Segregering?

Vi får tänka till kring många begrepp idag, och det känns som att Fredrik har mycket erfarenhet med sig i bagaget som han delar med sig av på ett väldigt personligt sätt. Han är lätt att lyssna på och säger mycket klokt. En del känner jag mig bekräftad av, annat suger jag åt mig som en svamp då det i min undervisning finns stor utvecklingspotential kring de bitarna. Jag är en bit på väg, och tar ett litet steg framåt hela tiden.

Viktiga framgångsfaktorer:

 • Självförtroende
 • Self regulation (”självstyre”)
 • Metakognition – hur lär jag mig?
 • Motivation och engagemang – skapa förutsättningar genom framgång
 • Kognitiv konflikt
 • Formativt förhållningssätt – synliggör lärandet, se att man är i progression

En fråga vi fick fundera på var ”vad kännetecknar framgångsrika elever i ditt klassrum?” Mitt svar på den frågan är att dte är de barn som förstått att de är i skolan för sin egen skull som når längst. De är motiverade och engagerade.

 

Delaktighet

 • Hur ser ansvar ut, och hur utvecklar vi det hos våra elever?
 • Låt dem göra svåra saker som du vet att de klarar av.
 • Social modeling – att få vara i en grupp som gör svåra saker – kan du så kanske jag också vågar.
 • Social Persuasion – Var inte orolig – jag har stor erfarenhet av det här… och du vågar! Att övertala genom att bygga upp elevens förtroende för läraren.
 • Psychological responses

Samarbete

 • med kollegor
 • med elever
 • med föräldrar
 • vi drar åt samma håll
 • hur organiserar vi för samarbete?
 • möten med skolan ska vara konstruktiva och bidra med hoppfullhet
 • låta föräldrar vara en tillgång

 

Struktur

 • ”Flytta in pingisbordet i ett mycket mindre rum, så att du inte hela tiden behöver springa efter pingisbollen hela tiden utan kan ägna dig åt det du ska istället”.
 • När var hur varför?
 • Förmedla sammanhang
 • Skapa förutsägbarhet
 • ”Man får låtsaslyssna”
 • ”Ge mig ett tecken om det blir för jobbigt”.
 • Ramnivån, undervisningsnivån, kunskapsnivån.
 • Inledning – öva – avslutning

 

Relationer

 • Dela positiva saker tillsammans!
 • De man har svårast för ska man kliva ett steg närmare.
 • Våga vara uppriktig. Ta ansvar för relationen!
 • Nå varandra!
 • I en trygg relation vågar man försöka och misslyckas.
 • Kan jag lita på dig? Orkar du med mig?
 • Skapa allians – visa intresse, bekräfta, förmedla hopp!
 • Tyck inte synd om!

 

Gränser

 • en trygg miljö och ett tryggt ledarskap
 • Skolan och pedagogerna tar fullt ansvar för miljön
 • Definiera inte mobbning – definiera ”snäll”
 • värna det sociala klimatet
 • Var konsekvent! Ödmjukt orubblig.
 • Lämna en öppning – undvik skam (bryt exponering)
 • Lös konflikterna och börja om. Man lär sig av att göra fel.
 • Konfrontera utan att höja temperaturen. Var steget före.
 • Spegla vad du ser (bekräfta). Giraffspråket…
 • Alltid en positiv utgångspunkt: ”för att vi ska ha det bra tillsammans”, bli personlig

 

Det är skillnad på att vara ett problem och att ha ett problem.

Barn gör rätt om de kan. De vill göra sitt bästa.

Viktiga rutiner som alla bör ha på skolan:

 • Att starta lektionerna i tid, på ett bekant sätt som gör det lätt för alla att hänga med.
 • Förmedla tydliga mönster, pauser, aktivitetsväxlingar.
 • Att avsluta i tid, reflektera.

 

The ”what”, ”how” and ”why” of learning… University science for learning. (youtube)

Man kan säkra eller chansa – en bra strategi för elever som vill ha livet inrutat och tycker att allt är svart eller vitt.

 

Forskare som Fredrik tipsade om:

Albert Bandura

Carol Dweck

Helen Timperley

Anders Eriksson

 

 

Lärande är en social aktivitet!

I våras fick mina elever i uppgift att skapa sig en gipsfigur som på något sätt skulle visa vad de själva gillade. Det blev ett gäng riktigt häftiga figurer ska ni veta! Först gör man en stomme av ståltråd, som ska vara ganska stabil. Vi var noga med att försöka få kroppens proportioner rätt, och sedan satte vi fast fötterna på figuren i en träplatta med hjälp av en häftpistol.

Därefter klär man in figuren med gipsbindor tills den fått den form man vill ha. Låt torka och sedan är det bara att måla. Kul projekt!

DSC 0382

 

DSC 0393

 

DSC 0395

Bedömning för lärande

Lyssnar just nu på Christian Lundahl som pratar om bedömning för lärande. Det är andra gången jag lyssnar på honom och den här gången fördjupar han sig ytterligare i hur man kan göra bedömningar som hjälper barnen framåt. Det är så viktiga saker han säger. Jag måste bli bättre på så många saker, och måste arbeta fram rutiner för att göra direkta återkopplingar osv.

DSC 2156

Han pratar mycket om att visa på bra arbeten och modella bra framföranden osv. så att det blir tydligt för barnen vad som krävs för att få ett betyg. Man behöver gå igenom vilka kriterier som krävs för att vara framgångsrik, och de kriterierna tar man fram tillsammans med barnen. Man får helt enkelt ta en lektion till att gå igenom vad som krävs och hur man kan nå dit.

Christian ger konkreta tips på hur man kan arbeta:

 • Planera utifrån de frågor du vill att eleverna ska kunna besvara – eller ställa – efter lektionens slut. Använd sk. Exit Tickets.
 • Direktuppföljning genom 3-2-1 (3 saker du lärt dig, 2 frågor du fortfarande har osv.)
 • Ställ frågor på djupet och skapa synteser och överblicka.
 • Samla tecken på lärande.
 • Ställ frågor som skapar tänkande; t.ex. Varför är fågeln inte en insekt?
 • Använd digital responsenhet (Smart response).
 • Få ALLA att synas.
 • Kamratrespons.

Jag tänker att det han säger är lätt att använda direkt i år 4-9. Men behöver en del anpassning för att fungera bland de yngre barnen. Jag har testat exit tickets i min 2-3:a – och det funkar bra, men många saker behöver brytas ned mycket för att bli greppbara för yngre barn.

Jag kanske skulle inrikta mig mer på 4-6?

Christian tipsar också om olika länkar som man kan använda sig av.

Pedagog Stockholm

MatteTommy

Tungan rätt i mun (4-6)

Tala ut (7-9)

Bedömning för lärande

DSC 2157

Tiden tiden tiden tiden

Det finns så mycket bra man kan göra i skolan för att utveckla barnens lärande. Det finns så mycket man VILL göra och så mycket barnen VILL göra.

Det finns mycket man MÅSTE göra också. Och just nu känns det som att den vanligaste frasen vi använder inom skolans värld är ”När ska vi hinna göra det då?”

Mycket ska göras, och på samma tid som förut. Jag är gnällig jag vet, men det är så mycket som ska göras som man egentligen vill göra, och så hinner man inte. Det är tröttsamt. Det tar mycket energi att inte hinna göra det man vill göra.

Jag vill ju hinna fånga ögonblicken och få stundens infall. Jag vill ju surfa på barnens intressevåg. Jag vill ha tid att individualisera min undervisning betydligt mer än nu. Jag vill ju vara en bra pedagog – en som går med mina elever och hjälper dem att hitta sina styrkor och utveckla sina förmågor.

Den där tiden… som är konstant… Hm… Flera gånger på sistone har jag funderat på vad jag skulle kunna jobba med istället. Men allt jag kan är på sån hobby-nivå känns det som. Möjligtvis skulle jag kunna tänka mig att arbeta med äventyrspedagogik på nåt sätt. Men starta eget… Brr… det vågar jag inte.

Och jag trvis ju med mitt jobb. Jag gillar det ju. Jag bara inte hinner det jag vill och behöver hinna.

solen februari 2013 082

Older Posts »

Hoppa till verktygsfältet